V-HOUSE - Студия дизайна интерьера INTA DESIGN

  • Н А З А Д

Description

———
Architects: inta design studio \ Yaroslav Zadrozhnyi \ Maksym Zaporozhets
prj year: 2020
sqr metter: 255 M2
Location: Chernihiv

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •